Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Atmosfer Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

ATMOSFER NEDİR


Atmosfer veya Gazyuvarı, yerkürenin etrafını saran ve çoğunlukla gaz ve buharlardan oluşan bir örtüdür.
Yerçekimi sayesinde tutulan atmosfer, büyük ölçüde gezegenin iç katmanlarından kaynaklanan gazların yanardağ etkinliği ile yüzeye çıkması sonucu oluşmakla birlikte, gezegenin tarihi boyunca dünya dışı kaynaklardan da beslenmiş ve etkilenmiştir.

Basınç ve yoğunluk açısından diğer yer benzeri gezegenlerden Mars’a göre yaklaşık 100 kat büyük, Venüs’e göre ise yaklaşık 100 kat küçük bir gaz kütlesini ifade eder. Ancak bileşim açısından bu iki gezegenin atmosferlerinden çok farklı olduğu gibi, Güneş Sistemi içinde de eşsizdir.

Atmosferin Oluşumu


Atmosfer, dünyamızı çevreleyen, güneşten gelen enerjinin hızlı bir şekilde uzaya geri dönmesini önleyen ve canlılar için yaşamsal önem taşıyan gaz kütlesine denir. Bilim adamları, dünyamızın yaklaşık 5 milyar yıl önce oluştuğuna inanmaktadırlar. Dünyanın oluşumundan sonraki ilk 500 milyonlu yıllarda atmosferin su buharı ve gazlardan oluştuğu düşünülmektedir. 3.5 milyar yıl öncesinde ise, atmosferin muhtemelen karbondioksit (CO2), karbonmonoksit (CO), su buharı (H2O), azot (N2) ve hidrojen (H2) gibi gazlardan oluştuğu varsayılmaktadır.

Atmosferin Önemi1. Güneşten gelen zararlı ışınları tutar.
2. Yaşam için gerekli gazları bulundurur.
3. Dünyanın aşırı ısınma ve soğumasını engeller.
4. Güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak, gölgede kalan kısımların da aydınlanmasını sağlar.
5. Meteorolojik olayların görülmesini sağlar.
6. Işığı, sesi, sıcaklığı geçirir ve iletilmelerini sağlar.
7. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar.

ATMOSFERİN ÖZELLİKLERİ


1. Atmosferin alt katları daha sıcaktır çünkü atmosfer yerden yansıyan ışınlarla ısınır
2. Atmosferin kalınlığı ekvatorda fazla, kutuplarda azdır.
3. Ortalama kalınlığı 10.000 km'dir.
4. Atmosferin yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır.
5. Ağır gazlar alt tabakalarda, hafif gazlar üst tabakalarda toplanmıştır.
6. Her zaman bulunan ve miktarı değişmeyen gazlar ;%78 Azot,%21 Oksijen,%1 Asal gazlardır.
7. Her zaman bulunan ve miktarı değişen gazlar; Subuharı ve Karbondioksittir.
8. Her zaman bulunmayan gazlar ise Tozlar ve ozondur.
9. Atmosfer saydam ve renksizdir. Ancak atmosferin içerisinde bulunan subuharı Güneş'ten gelen ışınları bir prizma gibi kırarak beyaz ışınların mavi görünmesine sebeb olur. Atmosferin bu mavi görünümü okyanus ve denizlerin üzerine yansıyarak aslında renksiz olan su kütlelerinin mavi görünmesine sebeb olur.
Atmosferdeki gazların oranlarının değişmesi iklim üzerinde bir takım değişikliklere neden olur.
Örneğin atmosferin %o 3'nü oluşturan CO2'in iki katına çıkması halinde yeryüzünde sıcaklık artar. CO2'in yarıya düşmesi halinde yeryüzünde sıcaklık azalır.
Atmosferin Katmanları ve Özellikleri

ATMOSFERİN KATMANLARI


Yerçekiminin etkisi ile iç içe katmanlardan meydana gelmiştir. Yoğunlukları farklıdır.
1. Troposfer: En alt tabakadır. Alt kısımlarında iklim olayları görülür. Gazların %75i buradadır.
- Azot %78, Oksijen %21, Diğer %1.
2. Stratosfer: Su buharı yoktur. İklim olayı görülmez ve sıcaklık değişimi yok gibidir (-45º). Yerçekimi azdır.,
3. Mezosfer (Şemosfer) : Hava hareketleri görülmez. İki tabaka arası Ozon tabakası vardır. (Ültraviyole ışınları burada tutulur).
4. İyonosfer: +250º kadardır. Radyo sinyallerini ileten katmandır.
5. Ekzosfer: En son ve en geniş katmandır.

Atmosferin Katmanları

Atmosferin Faydaları


Ø İklim olayları meydana gelir.
Ø Canlı yaşamı için gerekli gazları ihtiva eder.
Ø Güneşten gelen zararlı ışınları tutar.
Ø Dünyanın aşırı ısınıp-soğumasını önler.
Ø Dünya ile birlikte dönerek, sürtünmeden oluşabilecek yanmayı önler.
Ø Meteorların parçalanmasına neden olur.
Ø Güneşin yansıma yapmasını sağlayarak, her yeri aydınlatır.

Atmosferde Bulunan Gazlar


Atmosferde bulunan gazların % 75'i ve su buharının tamamı troposferde bulunur. İklim yönünden daha çok atmosferin alt katları önemli olduğundan burada troposfer ve stratosferin alt katlarının bileşimi incelenecektir.
Her zaman bulunan ve oranı değişmeyen gazlar; % 78 oranında azot, % 21 oranında oksijen, %1 oranında asal gazlar (Hidrojen, Helyum, Argon, Kripton, Ksenon, Neon) dır. Her zaman bulunan ve oranı değişen gazlar; su buharı ve karbondioksittir. Her zaman bulunmayan gazlar; ozon ve tozlardır.
Su buharı : Yere ve zaman göre oranı en çok değişen gazdır. Yeryüzünün aşırı ısınıp, soğumasını engeller. Yağış, bulut, sis gibi hava olaylarının doğuşunu sağlar.
Karbondioksit : Atmosferin güneş ışınlarını emme ve saklama yeteneğini artırır. Havada karbondioksit (CO2) miktarının artması sıcaklığı artırıcı, azalması ise sıcaklığı düşürücü etki yapar.
Ozon : Hava içindeki oksijen (O2) mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının etkisi altında ozon (O3) haline geçer. Ozon gazı, içinde hayatın gelişmesine olanak vermez ancak atmosferin üst katmanlarında ultraviyole ışınlarını emerek yeryüzündeki yaşam üzerinde olumlu bir etki yapar. Yeryüzünden 19 - 45 kilometre yükseklikler arasında bulunan ozon katının son yıllarda inceldiği hatta yer yer delindiği belirlenmiştir. Özellikle buzdolabı, soğutucu, araba ve spreylerden çıkan gazların (kloroflorokarbon) neden olduğu anlaşılmış ve bu gazların kullanımına kısıtlamalar getirilmiştir.
Yeryüzüne ulaşan mor ötesi ışınlardaki artış, sıcaklıkların artmasına, buna bağlı olarak buzulların erimesine, bitki örtülerinde değişimlere neden olabilecektir.

Ekzosfer


Stratosfer ile sınırını, sıcaklık artışının bir kez daha tersine döndüğü stratopoz düzeyi belirler. Mezosfer boyunca sıcaklık yine artan yükseklikle birlikte, basınçla orantılı olarak düşmeye devam eder ve 90 km. de -100oC olur. Mezosferde atmosfer yoğunluğu deniz düzeyindekine göre 1/1000-1/1.000.000 kadardır. Ancak bu seyrek gaz kütlesi de yeryüzündeki yaşam açısından önemlidir. Küçük boyuttaki göktaşları, hızla girdikleri bu katmanda sürtünme etkisi ile buharlaşarak yok olurlar.
Ekzosfer, atmosferin tabakalarından biridir. Termosferin sona erdiği termopoz düzeyinin üstünde kalan atmosfer bölümüdür. Çok seyrek hidrojen ve helyum atomlarından oluşur, giderek seyrelip gezegenler arası ortamla birleşir.
800 kilometreden oluşur. Burada artık belirgin bir sınır olmadığından boşluğa geçiş vardır. Pratik nedenlerle, yer yüzeyinden 100 km yükseğe yerleştirilen hayali Karman Hattı, dünya ile uzayın sınırı olarak kabul edilir. Yapay uydular bu katmanda bulunur. Atmosferin son katıdır. Sınırı kesin değildir. Bu katta gazlar çok seyrektir. Yer çekimi çok düşüktür.

Farklı Kaynaktan Ekzosfer Nedir


Ekzosfer, atmosferin tabakalarından biridir. Termosferin sona erdiği termopoz düzeyinin üstünde kalan atmosfer bölümüdür. Çok seyrek hidrojen ve helyum atomlarından oluşur, giderek seyrelip gezegenler arası ortamla birleşir.
800 kilometreden oluşur. Burada artık belirgin bir sınır olmadığından boşluğa geçiş vardır. Pratik nedenlerle, yer yüzeyinden 100 km yükseğe yerleştirilen hayali Karman Hattı, dünya ile uzayın sınırı olarak kabul edilir. Yapay uydular bu katmanda bulunur. Atmosferin son katıdır. Sınırı kesin değildir. Bu katta gazlar çok seyrektir. Yer çekimi çok düşüktür.
Oxijen çok önemli bir gazdır.insan hayatında önemlidir çok seyrek ve basıncı yüksektir
Atmosferin en dış sınırıdır.Çok seyrelmiş iyonlardan oluşmuştur.Bu tabakada yükseldikçe iyonların oranı azalarak uzay boşluğuna geçilir. Ekzosfer tabakasına gelen Güneş ışınlarının değerine solar konstantı veya Güneş sabitesi denir. Bu enerji çok yüksektir.Isıya dayanıksız olan metalleri kısa sürede eritebilir. Ancak Ekzosferde Güneş enerjisini tutabilecek ortamda gaz olmadığından uzay gibi bu tabakada soğuktur.

Troposfer


Troposfer, atmosferin yere temas eden en alt katıdır. Gazların en yoğun olduğu kattır. Kalınlığı kutuplarda 6, ekvatorda 16 km. civarındadır ve mevsimlere göre değişiklik gösterir.
Güçlü yatay ve dikey hava hareketleri görülür. Ekvator üzerindeki kalınlığı 16–17 km.,45° enlemlerinde 12 km, kutuplardaki kalınlığı ise 9–10 kmdir. Bunun nedeni ekvatorda ısınan havanın hafifleyerek yükselmesi kutuplarda ise soğuyan havanın ağırlaşarak çökmesidir. Yani ekvatorla kutuplar arasındaki sıcaklık farkıdır. İçinde değişken sıcaklığın yatay ve dikey değişimlerini etkilediği gibi, hava akımları, bulutluluk, nem, yağışlar, basınç değişiklikleri gibi meteorolojik olaylar, kaotik bir sistem içinde troposferin dünya ölçeğinde karmaşık davranış biçimini ortaya koyar ve uzun vadede iklimleri belirler.Mevsimleri de ayarlar.
Stratosfer, Tropopozdan başlayarak 50 km. yüksekliğe kadar uzanır. İçerdiği ozon (O3) molekülleri Güneş’ten gelen morötesi ışınları soğurarak bu katmanın ısınmasına yol açar. Bu nedenle, tropopoz düzeyinde -50oC ile -60oC arasında olan sıcaklık stratosferin alt kesimlerinde her kilometrede 1oC , üst kesimlerinde ise her kilometrede 3oC kadar artarak stratosferin üst sınırı olan stratopozda 0oC düzeyine kadar yükselir. Bu sıcaklık dağılımı, stratosferin hava akımlarının son derece az olduğu bir tabaka olarak korunmasını sağlar. Bu özellik, stratosfer düzeyinde oluşan kirliliğin kalıcı olabilmesi gibi bir sakınca da yaratabilmektedir. Yeryüzündeki yaşam için ölümcül etkilere sahip morötesi ışınları süzen ozon tabakası için zararlı bileşiklerin stratosfere ulaşmasını önlemek bu açıdan önem taşımaktadır.

Stratosfer


Stratosfer’n atmosferde yeri. Tabakalar orantılı çizilmemiştir. Yerkürenin yüzeyinden atmosferin tepesine (50 km) kadar olan uzaklık, Yerkürenin yarıçapının %1′i kadardır.
Stratosfer, troposferdan başlayarak 50 km. yüksekliğe kadar uzanır. İçerdiği ozon (O3) molekülleri Güneş’ten gelen morötesi ışınları soğutarak bu katmanın ısınmasına yol açar. Bu nedenle, tropopoz düzeyinde -50 °C ile -60 °C arasında olan sıcaklık stratosferin alt kesimlerinde her kilometrede 1 °C , üst kesimlerinde ise her kilometrede 3oC kadar artarak stratosferin üst sınırı olan stratopozda 0 °C düzeyine kadar yükselir. Bu sıcaklık dağılımı, stratosferin hava akımlarının son derece az olduğu bir tabaka olarak korunmasını sağlar. Bu özellik, stratosfer düzeyinde oluşan kirliliğin kalıcı olabilmesi gibi bir sakınca da yaratabilmektedir. Bu tabakada sıcaklık yükseklikle artar. bundaki en büyük etken, en önemli sera gazlarından biri olan ozonun atmosferdeki konsantrasyonunun büyük bölümünün bu tabakada olmasıdır. güneş ışınları ozon tarafından emilerek bu tabakanın ısınmasına sebep olur. Yeryüzündeki yaşam için ölümcül etkilere sahip morötesi ışınları süzen ozon tabakası için zararlı bileşiklerin stratosfere ulaşmasını önlemek bu açıdan önem taşımaktadır. Sadece yatay yönlü hava hareketleri görülür. Stratosferin kararlı yapısı gereğince stratosferde yatay hareket varken düşey hareket gözlenmez. bunun sonucunda stratosfer ile diğer tabakalar arasında stratosferden kaynaklanan bir taşınım olmaz. örneğin yüksek bir volkanik dağın püskürttüğü küller [troposfer]i aşıp stratosfere ulaşırsa, bu küller stratosferde hapsolmuş olurlar ve sürekli bir kirlilik yaratırlar.

Mezosfer


Mezosfer, atmosferin deniz düzeyinden 50 km – 80 km yükselti arasında kalan tabakasıdır.
Atmosferin “stratosfer” adı verilen alt tabakası ile “termosfer” adı verilen en üst tabakası arasında yeralan mezosferde, sıcaklıklar alt sınırı olan stratopozda 0 °C’tan, üst sınırı oluşturan mezopozda -90 °C’a kadar değişir. Mezosferin altında, Güneş ışınlarının enerjisi Yer yüzeyi ve ozon tabakası tarafından soğurulur. 1991′de fırlatılan ABD uzay araştırma aracı Discovery, mezosferde rüzgar dalgaları gözlemiştir.

Farklı bir kaynaktan mezosfer nedir ?

Mezosfer, atmosferin deniz düzeyinden 50 km – 80 km yükselti arasında kalan tabakasıdır.
Atmosferin “stratosfer” adı verilen alt tabakası ile “termosfer” adı verilen en üst tabakası arasında yeralan mezosferde, sıcaklıklar alt sınırı olan stratopozda 0 °C’tan, üst sınırı oluşturan mezopozda -90 °C’a kadar değişir. Mezosferin altında, Güneş ışınlarının enerjisi Yer yüzeyi ve ozon tabakası tarafından soğurulur. 1991′de fırlatılan ABD uzay araştırma aracı Discovery, mezosferde rüzgar dalgaları gözlemiştir.
Stratosfer ile sınırını, sıcaklık artışının bir kez daha tersine döndüğü stratopoz düzeyi belirler. Mezosfer boyunca sıcaklık yine artan yükseklikle birlikte, basınçla orantılı olarak düşmeye devam eder ve 90 km. de -100oC olur. Mezosferde atmosfer yoğunluğu deniz düzeyindekine göre 1/1000-1/1.000.000 kadardır. Ancak bu seyrek gaz kütlesi de yeryüzündeki yaşam açısından önemlidir. Küçük boyuttaki göktaşları, hızla girdikleri bu katmanda sürtünme etkisi ile buharlaşarak yok olurlar.
MEZOSFER:
a)-Ozonosfer:
oksijen güneş ışıklarının etkisiyle (2oksijen) bünyesine bir molekül oksijen daha alarak (3oksijen) ozonu oluşturur.
Güneşten gelen canlılar için zararlı olan kısa dalgalı (mor ötesi,ultravole) ışınları ozon tarafından tutulur.
b)-Kemosfer:
* Yer yüzünden yükselen gazların bir kısmı lutra vole ışınlarının etkisiyle iyonlarına ayrılır.İyonlaşma sonucu ısı arttığından sıcaklık 100santigratderece çıkar.
*Güneşten gelen zararlı ışınların bir kısmı da burada tutulur.

Termosfer


Mezosferden itibaren 400 km. yüksekliğe kadar uzanan katmandır. Bu katmanda güneş ışınları yoğun olarak hissedilir. Sıcaklığın güneşin etkisine göre 200 ile 1600°C’dir. Bu katmanda gazlar iyon halinde bulunur ve iyonlar arasında elektron alışverişi oldukça fazladır. Bu nedenle haberleşme sinyalleri ve radyo dalgaları çok iyi iletilir.
Atmosferin bir tabakası olan termosfer, mezosferin üst sınırında, sıcaklık eğrisinin yine yön değiştirdiği 90 km. yükseklikte başlar. Bu aynı zamanda, iyonosfer olarak adlandırılan atmosfer katmanının alt sınırıdır. Bu düzeyden başlayarak, atmosferin daha alçaktaki üç katmanda alışılmış bileşimi değişmeye başlar. Güneş ışınımlarının yoğun etkisinin hissedildiği bu yükseltilerde iyonize atomlar ve serbest elektronlar bir plazma ortamı içinde bulunurlar. Çeşitli dalga boylarında ışınımların gözlendiği termosfer, adını yükselti ve Güneş etkinliğine göre 200-1600oC arasında değişen sıcaklığından alır.kütle olarak atmosferin az bir kısmını oluşturur.gazlar burada hidrojen ve oksijen iyonlarına ayrılır.kısa dalga boyunasahip enerjinin absorbe edilmesinden dolayı sıcaklık burada artar.

Ozonosfer


oksijen güneş ışıklarının etkisiyle (2oksijen) bünyesine bir molekül oksijen daha alarak (3oksijen) ozonu oluşturur.
Güneşten gelen canlılar için zararlı olan kısa dalgalı (mor ötesi,ultravole) ışınları ozon tarafından tutulur.

Kemosfer


şemosfer de denir. atmosferin katmanlarından biridir. Ozon tabakasının üst sınırından başlayarak 80-90km. yüksekliğe kadar çıkar. Büyük ısı değişikliğine sahiptir. Alt kısımlarında 80 oC’ye varan sıcaklık üst kısımlarında –30oC’ye düşer.
Kemosfer Nedir ?
* Yer yüzünden yükselen gazların bir kısmı lutra vole ışınlarının etkisiyle iyonlarına ayrılır.İyonlaşma sonucu ısı arttığından sıcaklık 100santigratderece çıkar.
*Güneşten gelen zararlı ışınların bir kısmı da burada tutulur.


Atmosfer Resimleri

 • 8
  Atmosferin katmanları 2 yıl önce

  Atmosferin katmanları

  2 yıl önce çok açıklayıcı teşekkürler
 • 4
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Atmosfer Sunumları

 • 6
  Önizleme: 2 yıl önce

  Atmosferin özellikleri nelerdir sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ATMOSFER VE ÖZELLİKLERİ

  2. Sayfa
  Atmosfer nedir ne işe yarar ?Dünyamızı çepeçevre kuşatan gaz kütlesidir.Yerçekiminin etkisiyle Dünyamız ile beraber Döner.Tamamen Gazlardan oluşur.

  3. Sayfa
  Atmosfer neyden oluşur ?Atmosfer tamamen gazlardan oluşur.HidrojenNeonHelyumKarbondioksitstyle.colorfillcolorfill.typefill.on

  4. Sayfa


  5. Sayfa


  6. Sayfa


  7. Sayfa
  TroposferAtmosferde Bulunan Gazların %75’i bu katmandadır.Su buharının büyük kısmı buradadır.Bu nedenle tüm iklim olayları burada olurKalınlığı Ekvatorda fazla , Kutuplarda Azdır.ppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_y

  8. Sayfa
  TroposferStratosferOZON TABAKASISTRATOSFER*Atmosferin 2. Katıdır.*16-30 KM arasında yer alır.*Ozon Tabakası burada yer alır.OZON TABAKASI NE İŞE YARAR ?ppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_y

  9. Sayfa
  TroposferStratosferMezosferYıldız Kayması bu katta meydana gelir.ppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibility

  10. Sayfa
  TroposferStratosferMezosferTermosferOZON TABAKASITERMOSFEREn Dıştaki katmandır.Sıcaklığı en yüksek olduğu kattırppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa


  12. Sayfa
  Atmosferin Etkileri

  13. Sayfa
  İklim Olayları Atmosfer içerisinde gerçekleşir...KARDONGÖKKUŞAĞISELMutluluğun Resimi

  14. Sayfa
  Güneşten Gelen zararlı ışınların süzülmesini sağlarZararsız ışınlarZararlı ışınlar

  15. Sayfa
  Uzaydan Gelen Göktaşlarının Dünyamıza Zarar vermesini Engeller...

  16. Sayfa
  Meteor her zaman Zararlı Değildir !!

  17. Sayfa


  18. Sayfa
  İnsan Yaşamı için Gerekli Ortamı Sağlarppt_xppt_y

  19. Sayfa


  20. Sayfa
  Güneş ışınlarının Dağılmasını Sağlayarak Gölge yerlerinde aydınlık olmasını sağlarGölge Tam karanlıkGölge yarı aydınlık

  21. Sayfa
  Dünyanın Aşırı Isınıp aşırı Soğumasını Engeller

  22. Sayfa


  23. Sayfa
  İKLİMNe Demek ?style.visibilityppt_wppt_hstyle.colorfillcolorfill.typefill.on

  24. Sayfa
  İKLİM BİLGİSİİKLİM:Geniş bir alanda etkili olan ve sıcaklık, yağış, basınç, rüzgâr, sis gibi atmosfer olaylarının uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalamasıdır.

  25. Sayfa
  İklim ve Hava Durumu Aynımıdır ???Hava Durumu Bir kaç günlük hava olaylarını incelerİklim en az son 35 yıllık hava durumu sonuçlarının ortalama Değeridir.Hava Durumu hergün değişken olur.İklim en az son 35 yılın değerlendirmesi olduğu için değişmez...

  26. Sayfa
  İklim ve İklim ElemanlarıBir Yerdeki Hava olaylarını oluşturan etmenlere İklim Elemanları denir.İklimi Etkileyen Tüm Etmenler İklim Faktörüdür.Bizim Konumuz ppt_xppt_y

  27. Sayfa
  Biraz sonra gelecek resimlere bakarak iklimin etkilerini söyleyin.İklim İnsan Yaşamını nasıl Etkiler ?İklim hayatımızda başka nerelerde etkili olur???style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_y

  28. Sayfa


  29. Sayfa


  30. Sayfa


  31. Sayfa
  Erdinç CEYHAN Coğrafya Öğretmeni

  32. Sayfa
  HAZIRLAYAN : Abdurahman Kahreman

 • 6
  Önizleme: 2 yıl önce

  Atmosferin yapısı sunusu (slayt-pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Atmosferin YapısıAtmosferdeki TabakalarRüzgarlarSıcaklık ve NemDünyanın Enerji Bütçesi Atmosferde Kalış Süreleri

  2. Sayfa
  Atmosferin Bileşimi4.6 milyar yıl önceBugünCO2H2N2H2ON2O2ArH2OCO2 ve diğer Eser gazlar.Volkanlardan çıkan gazlarokyanuslarOkyanuslardaki sediment kayaları oluşturdu400 milyon yıl önceFotosentez2H2O2H2 + O2 (mö ışınları ile)H2O(~ %85) (yer altı sularından) , CO2 (~ %10),SO2,H2S,HCl, CO, CH4 NH3 , H2, N2Ozon tabakasıCaCO3 gibi karbonat türlerini oluşturdu.

  3. Sayfa
  Atmosferin Bileşimi0.1 -5% arasında H2O bulunur

  4. Sayfa
  Eser TürlerEser gazlar ise daha çok insan yapımı aktiviteler sonucu atmosfere verilmiştir ve hacimce 10000’de birinden az bir kısmını oluştururlar. Buna rağmen iklim ve sağlık açısından etkileri “Eser Miktarda” değildir:CFC’lerin ozon tabakasına verdikleri zararCH4 ve CO2’nun sera gazı etkisiNOx ve SOx türlerinin asit yağmurları oluşturmasıTroposferdeki Ozonun bitkilere, yapılara ve insan sağlığına olumsuz etkileriAsıltı parçacıkların (aerosol) sağlığa, iklime ve görüş mesafesine etkisiToksik gazların sağlığa etkileri

  5. Sayfa
  Eser Gazların KonsantrasyonlarıTürAdıHacimce YüzdeCH4Metan1.6x10-4COKarbon Monoksit1.2x10-5NOxAzot Oksitler10-10-10-6SO2Kükürt Dioksit2x10-8H2O2Hidrojen Peroksit10-8-10-6HNO3Nitrik Asit10-9-10-7HCHOFormaldehit10-8-10-7

  6. Sayfa
  Eser Gazların EtkileriGazKentsel Hava KirliliğiAsit YağmuruGörüşü ZayıflatmaS.Ozon KaybıSG EtkisiCO2+/-+CH4+/-+CO+N2O+/-+NOx++++/-SO2+++-CFC++O3+++

  7. Sayfa
  Atmosferin Dikey YapısıAtmosferdeki sıcaklık, basınç ve yoğunluk yüksekliğe bağlı olarak değişim gösterir ve bu değişim atmosferde tabakalaşmaya neden olur. Atmosfer basıncı: Yukarıdaki havanın ağırlığı. Deniz seviyesinde 1 kg/cm2, 1000 milibarAtmosferin toplam kütlesinin yarısı 5.6 km’nin altında, % 90’u da 16 km’nin altında. Everest 8.5 km’de. Toplam kütle: 5.14x1015 ton.

  8. Sayfa
  Basıncın Yükseklikle Değişimi

  9. Sayfa
  Basıncın Yükseklikle Değişimi1/H: (H= ölçek yüksekliğiBasınç yoğunluk ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Atmosferin en üst noktasıDeniz SeviyesiAtmosferde yükseğe çıkıldıkça yoğunluğa bağlı olarak basınç azalır.

  10. Sayfa
  Bu kanun basıncın yüksekliğe bağlı olarak üstel azalımını tanımlar. Ölçek yüksekliği H: ise basıncın 1/e kat düştüğü yüksekliğin göstergesidir. Sıcaklık ve molekül ağırlığına bağlı olarak değişir. Atmosferin ortalama sıcaklığını -23 C alırsak H = 7,4 km. Basıncın Yükseklikle Değişimi

  11. Sayfa
  TabakalarToplam 4 tabaka:TroposferStratosferMezosferTermosfer (İyonosferli)http://www.teslasociety.com/

  12. Sayfa
  Tabakalar

  13. Sayfa
  TroposferSıcaklık yükseklikle azalır. Neden?Önemli tüm meteorolojik olaylar bu tabakada olurTürbülans ve karışma azami derecede bu tabakada olur (%80’i)Tz (m)

  14. Sayfa
  Sıcaklık Azalma Hızı ve Inversiyonİnversiyon konvektif hareketlerin atmosferin alt kısımlarda kalmasına, yere yakın bulunan kirleticilerin uzun süre bu tabakada durmasına ve bu nedenle ciddi hava kirliliği dönemlerinin yaşanmasına neden olur. İnversiyon olduğu takdirde yükseklik arttıkça sıcaklık artarTz (m)İnversiyonG = 10 C km-1z yüksekliğindeki bir hava kitlesinin z+dz’ye yükseltilip bırakıldığını varsayın. Yükselen hava soğur. Bu soğumanın adibiyatik (ısı alışverişsiz) olduğunu var sayarsak soğuma adiyabatik azalma hızını izler. Г:Cp = Spesifik Isı Katsayısı (joule/gr-K)

  15. Sayfa
  TzG = 9.8 K km-1z“Azalma hızı” = -dT/dzGözlenenAtmosferSıcaklığı (TA)-dTATM/dz > G e uyukarı doğru çıkan hava daha soğuk bir ortamla karşılaşıp daha da yükselir: atmosfer kararsız. -dTATM/dz = G e 0 kaldırma kuvveti olduğundan atmosferde bir değişim olmaz. Atmosfer nötr durumda -dTATM/dz < G e atmosfer kararlı: dTATM/dz > 0 (“inversiyon”): çok kararlıkararsızinversiyonKararsız/değişkenKararlıDikey karışma adibiyatik azalma hızına bağlı olarak gerçekleşir.

  16. Sayfa
  Gözlemlenen atmosfer sıcaklığız (m)= 9.8 K km-1Kuru hava sıcaklık azalma hızı40 CKararsız AtmosferYükselen hava çevresindeki havadan 2 C daha sıcak.1000 28 C 2000 16 C3000 4 CYüzey40 C30 C20 CYükselen hava çevresindeki havadan 4 C daha sıcak.Kararsız Atmosfer 0 10 20 30 40 (˚C )= 10 C km-1dT/dz=12 C km-1

  17. Sayfa
  Gözlemlenen atmosfer sıcaklığız (m)= 10 K km-1Kuru hava sıcaklık azalma hızı25 CKararlı AtmosferYükselen hava çevresindeki havadan 5 C daha soğuk.1000 20 C 2000 16 CYüzey25 C15 CKararlıAtmosfer 0 10 20 30 40 (˚C )= 10 C km-1dT/dz=5 C km-1

  18. Sayfa
  Sıcaklık Azalma HızıAdibiyatik olarak bırakılmış bir atmosfer ilk durumu ne olursa olsun sonunda dengede nötr hale (-dT/dz = G ) gelmeye meyillidir. Güneşten gelen ısı ulaşılan dengeyi bozar ve kararsız bir atmosfer yaratır. Başlangıçtaki DengeHali: - dT/dz = G zTzTYüzey ısınması: KararsızatmosferATM GGATMzTbaşlangıçson GYükselme hareketleri atmosferi yeniden denge konumuna getirir:–dT/dz = G Atmosferde dT/dz = G gözlemleniyorsa, kesinlikle kararsız bir atmosfer var demektir.

  19. Sayfa
  Yer Yüzeyinin Günlük Isınma/Soğuma DöngüsüzT01 kmGünortasıGeceSabahKarışma YüksekliğiÇökme İnversiyonuGeceSabahÖğledensonra

  20. Sayfa
  TropopozTroposferin en üstü, stratosferin hemen altındaki soğuk geçiş tabakası“Tropopoz Katlanması”: Normal tabakalar yerinden oynayıp stratosferik hava daha alt atmosfere doğru giriyor. Stratosferle troposfer arasındaki önemli bir değiş tokuş mekanizması

  21. Sayfa
  Stratosfer20 km’ye kadar sabit sıcaklıkYükseklikle artan sıcaklık, ozon Ozon konsantrasyonu 15-30 km arası maksimum

  22. Sayfa
  Mezosfer ve TermosferMezosfer: T -90°CYükseklik arttıkça sıcaklık azalıyor. Termosfer: Oksijen ve Nitrojen atomları yüksek enerjili güneş ışınlarını emerYükseklik arttıkça sıcaklık artar.Yaklaşık 1000°C. Astronot bu tabakadan geçerken elini dışarı uzatsa eli yanar mı?

  23. Sayfa
  İyonosferTermosferin 80 km ile 400 km’ye kadar olan kısmıYoğunlaşmış pozitif yüklü N2 ve O2 ve negatif elektronlar.

  24. Sayfa
  Rüzgarlar1 kmGezegen Sınır Tabakası (PBL)Taşınma ve dağılımının olduğu kısımDünya yüzeyinin etkisinin görüldüğü kısımSerbest AtmosferGeostrofik TabakaYatay düzlemdeki basınç farkıCoriolis KuvvetleriYatay düzlemdeki basınç farkıCoriolis KuvvetleriYüzey SürtünmesiDünyanın dönmesinden kaynaklanan kuvvetler. Enleme göre değişir. En fazla etki kutuplarda. Rüzgarın şiddetini değil yönünü değiştirir. http://www.globalchange.umich.edu/globalchange1/current/lectures/samson/weather_patterns/Coriolis.html

  25. Sayfa
  Sıcaklık ve Su BuharıSıcaklık yeryüzünden olan yüksekliğe ve yere göre farklılık gösterirEn yüksek sıcaklık tropiklerde görülür.Tropiklerle kutuplar arasındaki sıcaklık farkı 35C.

  26. Sayfa
  Sıcaklık DağılımıOcakGüney kutbu neden Ocak’ta bile 0’ın altında?

  27. Sayfa
  Küresel Yıllık Yüzey Sıcaklıkları

  28. Sayfa
  Su buharıAlt troposferde dağılmış olup çok değişkendir. Çeşitli şekillerde ifade edilir:Spesifik nem: su buharı miktarının toplam hava kütlesine oranı (gH2O/kghava)Bağıl nem: Spesifik nemin mümkün olan maksimum spesifik neme (f(P ve T) oranı (%)Kütle derişimi: gH2O/m3havaKütle karışım oranı: gH2O/ghavaMol karışım oranı (hacim): Her bir hava molündeki su buharı molü

  29. Sayfa
  Tropiklerde en yüksek, 16g/kg500 mbar seviyesinde 2g/kg. Yükseklikle azalır.90 60 30 0 30 60 9016Yükseklik5Enlem

  30. Sayfa
  Enleme Göre Nemin Değişimi

  31. Sayfa
  Dünyanın Enerji Bütçesi-Işıyan enerjinin dünya ve atmosfer tarafından soğrulması ya da kaybedilmesi neredeyse tüm hava durumunun yaratılmasına neden olur. Gelen ve giden enerjinin hesabı dünyanın enerji bütçesini oluşturur. Atmosfer dünyaya ulaşan ve dünyadan uzaya giden ışımayı kontrol eder.

  32. Sayfa
  Her cisim ışıma yayar. Güneşin yaydığı ışınım 0.4-0.7 mm arasında yoğunlaşmıştır Dalga boyu (l)

  33. Sayfa
  Güneş ve Dünya Kara Cisim Olarak YayılımDünya (240 W/m2)GüneşHer dalga boyu için mümkün olan en yüksek şiddette ışıyan cisim. Bir kara cisimden yayılan ışınım = f(l,T ve Yüzey Alanı)

  34. Sayfa
  Kara Cisim Işımaları(w/m2/mm)Bλ= Dalgaboyuna Düşen Işımaλ = Dalga boyuh= Planck Sabiti (6.6238x10-34 Js)c= Işık Hızı (3 x108 m/s)k= Boltzmann Sabiti (1.3807x10-23 J/K)Planck Kanunu: Verilen dalga boyundaki ışıma miktarını verir Stefan Boltzman Kanunu: Bir cisim tarafından yayılan toplam ışıma miktarını verirWiens Kanunu: En fazla ışımanın yayıldığı dalga boyunu verir. E* : W/ m2σ : 5.6703x10-8 watt/m2 K

  35. Sayfa
  Ortalama Yeryüzü SıcaklığıAtmosferin Olmadığı DurumDünyaca soğrulanKısa dalga Işıması Dünyadan yayılan Uzun-dalga Işıması: 240 W/m2 Ty=?

  36. Sayfa
  Güneşten gelen ışıma dünyayı bir disk olarak keser. (pr2) Enerjigiren =Güneşten Gelen Enerjigiren (S) – Yansıtılan Güneş Enerjisi= pr2 S - pr2 Sa r = Dünyanın yarıçapı (6360 km) S = Güneş sabiti (1370 W/m2) = aklık derecesi (dünyanın yansıtıcılığı) (~30%) = pr2 S (1- a)pr2 S (1- a) = 4pr2 sTe4 S/4 (1- a) = 240 =sTe4 Te için çözersek:Te = 255°K (-18°C) lmaksimum (mm) = 2897/255 = 11 mm Dünyanın yaydığı enerji kızılötesi dalga boylarında maksimum yaparAtmosferin varlığında ise ortalama yeryüzü sıcaklığı 288 K. Ortalama Yeryüzü Sıcaklığı

  37. Sayfa


  38. Sayfa
  Dünya atmosferinin en uç noktasına gelen Eo= 1370 W/m2 (Solar Sabit)Atmosferin üstüne gelen ortalama güneş enerji akısı 342 W/m2 .+4 Soğrulan+23 +5 +22 -6 Yeryüzünün soğurduğu,44 7 17 6Küresel Aklık Derecesi, 30 +33 -115 +67 -6 -23 Yeryüzünün Kaybettiği, 44 34 36Kızıl Ötesi Isı Kaybı 70Gizli Isı (H2O buharlaşma)Sensible IsıEarth's Annual Global Mean Energy Budget, Kiehl, J. T. and Trenberth, K. E., 1997 Bull. Amer. Meteor. Soc., 78, 197-208.20100168+67 = 235 Dünyaca toplam soğrulan168-66-78-24 =0

  39. Sayfa
  Atmosferik Süreçlerin Zamansal ve Uzamsal Ölçeği1m 10m 100m 1km 10km 100km 1000km 10000km100yıl10yıl1yıl1gün1saat100sn1snKısa Ömürlü TürlerKısmen Uzun Ömürlü TürlerUzun Ömürlü TürlerOHHO2CH3O2NO3C5H8C3H6DMSNOxSO2H2O2COT. O3AsıltılarCH3BrCH3CCl3CH4N2OCFCKüçükölçekOrtaölçekSinoptik ve Küresel ölçek

  40. Sayfa
  Atmosferik Hareketlerin ÖlçekleriKüçükölçek: 0-100m ölçeğinde olan olayları kapsar. Örnek: bacadan çıkan dumannın dağılımıOrtaölçek: Birkaç yüz kilometrede olan olayları kapsar. (Kara-deniz meltemi,dağ-vadi rüzgarları)Sinoptik Ölçek: Yüz kilometre seviyesinden 1000 km seviyesine ait tüm hava durumu sisteminin hareketleriKüresel Ölçek: 5000km’nin üstünde bir ölçekte olan olayları kapsar

  41. Sayfa
  Atmosferdeki Belli Başlı Olayların Ölçekleri OlayÖlçek (km)Kentsel Hava Kirliliği1-100Bölgesel Hava Kirliliği 10-1000Asit Yağmurları100-2000Toksik Hava Kirliliği0.1-100Stratosferdeki Ozon Kaybı1000-40,000Sera Gazları Artışı1000-40,000Asıltı Madde-İklim Etkileşimleri100-40,000Troposferdeki Taşınma ve Yükseltgenme Süreçleri1-40,000

  42. Sayfa
  Atmosferde Dağılım ve Kalış SüresiAtmosferdeki gazların karışımı difüzyon ve dikey Eddi Karışması ile olur. Gazların yerçekimi etkisi altında yeniden difüzyonla dağılımı için gereken zamanYüzeye yakın atmosferde N = 2.6x1019, yaşam süresi 105 yıl düzeyinde olacaktır. N: Hava Moleküllerinin sayısal yoğunluğu (Molekül/cm3)Dikey Eddy KarışımıDifüzyonKimyasal Yaşam Süresi

  43. Sayfa
  Dikey Eddy Karışımı için Karakteristik SüreTroposferde birkaç hafta olarak belirlenmiştir. (Dikey hareketliliğin azlığı göz önüne alınırsa, stratosferde bu süre daha uzun olacaktır. )Yükseldikçe dikey karışmanın etkisi azalır ve moleküler difüzyon yaklaşık 100 km yükseklikte göreceli olarak daha önemli hale gelir.

  44. Sayfa
  DifüzyonDifüzyonun etkili olduğu kısımda her gaz için daha önce basıncın yükseklikle değişim formülü kullanılabilir. (Eğer yerçekimi kuvveti farklı gazların dağılımını etkileyen tek etkense)Pi: i. Gazın kısmi basıncıMolekül ağırlığı arttıkça, 1/Hi artar, yükseklikle değişim keskinleşir. Molekül ağırlığı küçükse yükseklikle değişim çok küçük olur.

  45. Sayfa
  Kimyasal Yaşam SüresiTürlerin atmosferdeki dağılımını etkileyen diğer bir faktör de kimyasal yaşam süresidir. Kimyasal yaşam süresi difüzyon ve dikey karışıma kıyasla çok uzun ise, o türün dağılımında kimyasal tepkimelerin etkisi çok azdır. Fakat eğer kimyasal yaşam süresi çok kısa ise, yatay ve dikey dağılım bundan etkilenir.

  46. Sayfa
  Kimyasal Yaşam SüresiTürlerin bulunduğu yere bağlıdır. CFCler troposferde atıl (inert)ve çok iyi karışmışken stratosferde tepkimeye girerler. Çünkü bu tabakadaki MÖ ışınlarıyla etkileşimde bulunurlar. Belli bir tür için kimyasal yaşam süresini hesaplamanın en basit yolu o türün birincil kimyasal kaybolma yolu göz önüne alınarak tepkimenin hızının incelenmesidir. Örneğin CO + OH  CO2 + HO2, k= 2.2x10-13 cm3molekül-1sn-1Ortalama [OH] = 1x106 molekül/cm3,t=50 günKitapta CO’in yaşam süresi için Tablo 1.1’deki verilen değer 65 gün Bazı kolayca çözünebilen türler için, diğer atmosferden çıkma süreçleri kimyasal çıkarılmalardan daha hızlı olabilir ve asıl atmosferde kalış süresini bunlar belirler. Örneğin SO4 atmosferdeki kalış süresi, SO4’i atmosferden temizleyen yağışların sıklığı ile belirlenir.

  47. Sayfa
  Sorular1. Sıcaklık inversiyonu olduğunu ne zaman söyleriz?A. Hiç nem yokken B. Basınç yokkenC. Sıcaklık yükseklikle azalırken D. Sıcaklık yükseklikle artarken 2. Wien Kanununu kısaca açıklayın3. İki önemli sera gazının adını yazın4. Neden Sera gazı dendiğini kısaca açıklayın. 5. Yoğunlaşan su buharı ısı(yı) _________ , bu nedenle atmosferi ___________ A. soğurur, ısıtır B. Açığa çıkarır, ısıtırC. soğurur, soğutur D. Açığa çıkarır, soğutur6. Deniz seviyesinden itibaren başlayan bir dikey kolonda aşağıdaki basınç seviyelerinin hangisinde nem içeriği en fazladır? A. 250 mb B. 500 mbC. 800 mb D. 1000 mb

 • 5
  Önizleme: 2 yıl önce

  Atmosfer nedir slayt (ppt)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  İKLİM BİLGİSİ

  2. Sayfa
  İKLİMAtmosfer olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama duruma (en az 40-50 yıl) iklim denir.Klimatoloji bilimi tarafından incelenir.İklim geniş sahaları kapsar, Uzun süreli hava olaylarını inceler.İklimde değişkenlik az.İklimde kurak, yağışlı, soğuk,gibi ifadeler kullanılır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  ATMOSFERstyle.visibility

  4. Sayfa
  Yeryüzünü saran hava tabakasına atmosfer denir. Atmosferin kalınlığı yerden itibaren 560 km.ye kadar uzanır. Atmosferin tabakalarını belirleyen en önemli faktör sıcaklıktır. Yerçekimi dolayısıyla havanın yeryüzüne yaptığı ağırlık “hava basıncı” olarak tanımlanır. Atmosferi oluşturan hava kütlesinin %99'u 32 km.nin altındadır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  ATMOSFERİN ÖZELLİKLERİ Gazlardan oluşmuştur. Bu gazların %78 i azot %21 i oksijen %1 i karbondioksit, su buharı, ozon gazı ve asal gazlardır. Karbondioksit, su buharı ve ozon gazı miktarı yere ve zamana göre değişen gazlardır.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  Kalınlığı ekvatordan kutuplara azalır. Nedeni; Yerçekimi Çizgisel hız SıcaklıkDaha çok yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için yerden yükseldikçe sıcaklık her 200 m.de 1 derece azalır.Yoğunluğu en dıştaki katmana doğru azalır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  Atmosferin Katmanlarıstyle.visibility

  8. Sayfa
  TroposferYer yüzeyinden 11-12 km yüksekliğe kadar sıcaklık yükseklikle azalır. Hava olaylarının büyük bölümü bu tabaka içerisinde görülür.Kalınlığı (troposferin bittiği seviye “tropopoz” kutuplarda 8, ekvatorda 16 km. civarındadır ve mevsimlere göre değişiklik gösterir. Kuvvetli hava akımları yani jet stream rüzgarları bu seviyeler civarındadır.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  Atmosferi oluşturan gazların % 75-80'i bu tabaka içerisinde yer alır. Yapısı tamamen yer radyasyonuna bağlı olarak değişir. Su buharının %99'u troposfer tabakasında yer alır. Su buharı konsantrasyonu enlemlere göre değişiklik gösterir ve büyük bölümü tropik enlemlerde yer alır. Su buharı solar enerjiyi ve yerden gelen termal radyasyonu absorbe ederek sıcaklığın ayarlanmasında önemli rol oynar.Sıcak hava yükselme, soğuk hava çökme eğiliminde ise bu troposferde bir noktadaki daha fazla hava hareketi demektir ve bu da türbülans anlamına gelir. Bundan dolayı meteorolojistler troposferi mükemmel karışım olarak tanımlarlar. Eğer troposfere kirlilik ilave edilirse, atmosfere karışan bu kirleticiler birkaç gün ya da birkaç hafta sonra asit yağmurları vb. olarak yere geri dönecektir. Bu troposferin kendi kendini temizleme mekanizmasıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  style.visibility

  11. Sayfa
  Troposferin üstünde 17-30 km.ler arasındaki tabakadır.İklim olayları görülmez.Sıcaklık değişimi azdır. Stratosferstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  12. Sayfa
  OzonosferOzon tabakasının iki önemli işlevi vardır: Birincisi yeryüzündeki temel ısı dengesine yardımcı olmak, ikincisi zararlı UV radyasyonunun yeryüzüne ulaşmasına engel olmak. Ozon her iki işlemi de stratosfer tabakasında gerçekleştirir. Ozonun yok olması ya doğal (UV radyasyon veya moleküllerin çarpışması) ya da insan kaynaklıdır (kloraflorakarbonlar, vs.).style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  13. Sayfa
  Termosfer80- 90 km.nin üzerinde uzanır. Hava çok incedir.Sıcaklık yükseklikle artar, sıcaklık çok yüksektir, burada ultraviyole radyasyonu ısıya dönüşmektedir. Bu tabakada sıcaklık 2000 dereceye kadar ulaşmaktadır. 100-200 km.lerde atmosferdeki temel bileşenlerden nitrojen ve oksijen bulunmaktadır. Oksijen UV radyasyonunu absorbe etmektedir ve büyük miktarda kinetik enerji ortaya çıkmaktadır.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  Termosfer tabakası ikiye ayrılır: İyonosfer ve Eksosfer.İyonosferBu tabaka termosferin alt bölümüdür, 80 ila 550 km arasında yer alır. Gaz partikülleri güneşten gelen ultraviyole ve X-ray radyasyonunu absorbe eder. Gaz partikülleri elektrik yüklenir (iyonlar). Radyo dalgaları bu seviyeden yeryüzüne döner. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  15. Sayfa
  EksozferEksozfer yer yüzeyinden oldukça uzak mesafede bir bölgedir. 550 km.den binlerce kilometreye kadar uzanır, genellikle uydular bu bölgede bulunur. Bu bölge yeryüzü atmosferi ile gezegenler arası uzayda bir geçiş zonu olarak adlandırılır.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  16. Sayfa
  ATMOSFERİN FAYDALARIİklim olayları meydana gelir.style.visibility

  17. Sayfa
  Güneşten gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları süzer.Dünyamızla birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı önler.Hayat için gerekli gazları bulundurur.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  18. Sayfa
  Meteorların yeryüzüne düşmesini engeller.style.visibility

  19. Sayfa
  Dünyamızın aşırı ısınmasını ve soğumasını önler.style.visibility

  20. Sayfa
  Güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak, gölgede kalan yerleri de aydınlatır.style.visibility

  21. Sayfa
  İKLİM ELEMANLARIstyle.visibility

  22. Sayfa
  SICAKLIKstyle.visibility

  23. Sayfa
  SICAKLIĞI ETKİLEYEN KOŞULLAR Güneş ışınlarının yere değme açısı -enlem -mevsimler -günün saatleri -bakı ve eğimYükseltiNemlilikKara ve denizlerin ısınma özelliğiOkyanus akıntılarıRüzgarlarYüzeyin özelliğistyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  24. Sayfa
  a) Güneş ışınlarının yere düşme açısı dünyanın şekline göre değişir.Dünyanın şekli nedeniyle güneş ışınları Ekvator’a yıl boyunca dik ve dike yakın açıyla gelirken, kutuplara doğru daha küçük açıyla gelmektedir. Işınların atmosferde aldığı yol uzadıkça yeryüzüne gelen enerji miktarı da azalmaktadır.1. Güneş Işınlarının Düşme Açısıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  25. Sayfa
  b) Güneş ışınlarının yere düşme açısı günün saatine göre değişir.Dünyanın günlük hareketi nedeniyle Güneş ışınlarının yere düşme açısı gün içinde değişir. Işınlar öğle saatinde daha büyük açıyla yere ulaştığından ısıtma derecesi artar. Yalnız günün en sıcak saati 13.00-14.00 arasındadır. Bunun nedeni o ana kadar birikmiş sıcaklık değeridir.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  26. Sayfa
  c) Güneş ışınlarının yere düşme açısı mevsimlere göre de değişir.Eksen eğikliği ve yıllık hareket nedeniyle Dünya’nın Güneşe olan konumu yıl içinde sürekli değişmektedir.Güneş ışınları 21 Haziran’da Kuzey Yarımküre’ye, 21 Aralık’ta Güney Yarımküre’ye daha büyük açıya gelir. Işınların açısı büyüdükçe yere ulaşan enerji miktarı da artmaktadır.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  27. Sayfa
  style.visibility

  28. Sayfa
  d) Güneş ışınlarının yere düşme açısı yer şekillerinin bakı durumuna ve eğimine göre değişir.Güneşe dönük yamaçlar daha çok ısınır. Bu durum yarımkürelere göre değişir. Kuzey Yarımkürede güney yamaçlar, Güney Yarımkürede kuzey yamaçlar daha çok ısınmaktadır.Güneş ışınlarının bir yüzeye dik veya eğik gelmesi gelen enerji miktarını etkilemektedir.Işın demeti eğik geldiği zaman daha çok yansımaya uğrar. Ayrıca daha geniş bir alanı ısıtmak zorunda kaldığı için birim alana düşen enerji miktarı azalır. Dik gelen ışınlar daha çok ısıtır.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  29. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  30. Sayfa
  Atmosfer yerden yansıyan ışınlarla ısınmaya başlar. Bu yüzden yükseldikçe sıcaklık ortalama olarak her 200 m.de 1°C azalır.Aşağıdakilerden hangisi yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir?Bitkilerin kutuplara doğru kuşaklar oluşturması B) Temmuz ayında Asya’nın Avrupa’dan sıcak olmasıAlçak enlemlerde ürünlerin olgunlaşma süresinin daha kısa olması Ankara’nın ortalama sıcaklığın Erzurum’dan yüksek olmasıE) Kuzey Yarımkürede güneye bakan yamaçların daha sıcak olması2. Yükseltistyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  31. Sayfa
  ÖRNEK : 1200 m yükseklikteki bir yerde hava sıcaklığı 6°C olarak ölçülmüştür. Diğer şartlar eşitse aynı anda deniz seviyesinde sıcaklığın kaç derece olması beklenir?A)0 B)6 C)10 D)12 E)18style.visibilitystyle.visibility

  32. Sayfa
  Gerçek sıcaklık Yer şekilleri yani yükselti hesaba katılır. İndirgenmiş sıcaklık Yükseltiler yok sayılır sıcaklıklar deniz seviyesine indirilir. 10 C9 C8 C7 C6 C5 C-1 C11 C6 C8 C9 C10 C7 CDüşük sıcaklık adacığıYüksek sıcaklık adacığıGerçek sıcaklıkİndirgenmiş sıcaklıkstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  33. Sayfa
  Havadaki nem, fazla ısınmayı ve soğumayı engellediği için nemin fazla olduğu alanlarda günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır. Nemin fazla olduğu yerlerde iklimin ılıman olmasının nedeni budur. Örneğin; nemli olan Rize’de günlük sıcaklık farkı nemin az olduğu Konya’dan daha az olmaktadır.3. Nemstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  34. Sayfa
  ÇÖL İKLİMİ

  35. Sayfa
  EKVATORAL İKLİM

  36. Sayfa
  Kara ve denizlerin ısınma özellikleri farklı olduğu için, karalar denizlere oranla daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğurlar. Denizlerde mevsimlik sıcaklık farkı azdır. En yüksek ve en düşük sıcaklıklara karalarda rastlanır.Enlem etkisiyle Ekvator’dan gelen akıntılar sıcaklığı arttırırken, kutuplardan gelen akıntılar ise sıcaklığı düşürmektedir. Akıntılar geldikleri bölgelerin iklimleri üzerinde etkili olurlar. Aynı enlem üzerindeki karaların doğu ve batı kıyılarının sıcaklıklarının farklı olmasına yol açarlar.Örneğin; Gulf stream sıcak su akıntısı, İngiltere ve Batı Avrupa kıyılarında ılıman bir iklimin etkili olmasını sağlar.4. Kara ve Denizler5. Okyanus Akıntılarıstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  37. Sayfa
  OKYANUS AKINTILARI

  38. Sayfa
  Sıcak rüzgarlardan etkilenen yerlerde sıcaklık yükselirken, soğuk rüzgarların etkisinde kalan alanlar da ise sıcaklık düşmektedir. Kuzey Yarımkürede güneyden esen rüzgarlar sıcak, kuzeyden esen rüzgar soğuk etkiye sahiptir. Bu durum enlem etkisiyle açıklanabilir.Kara ve denizlerin dağılışı yeryüzündeki sıcaklığın dağılışını etkilemektedir. Her iki yarımkürede de denizler karalardan fazladır. Ancak Kuzey Yarımkürede karalar (%39), Güney Yarımküre’den (%19) daha fazladır. Buna bağlı olarak Kuzey Yarımküre’de yıllık sıcaklık ortalaması, nüfus sayısı, yıllık basınç farkı Güney Yarımküre’den daha fazladır.7. Rüzgarlar4. Kara ve Denizlerin Dağılışıstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  39. Sayfa
  DÜNYA YILLIK İZOTERM HARİTASI En yüksek sıcaklıklara dönenceler civarındaki karaların iç kısımlarında rastlanır. (dinamik alçalıcı hava-nem azlığı) En yüksek sıcaklıklara K.Y.K.de rastlanır (karaların oranı) En düşük sıcaklıklara kutuplar çevresindeki karalar üzerinde rastlanır. (enlem ve karasallık) Yüksek enlemlerde kıtaların batı ve doğu kıyılarının sıcaklığı farklıdır (okyanus akıntıları) İzoterm eğrilerinin uzanışı paralellere uymaz. (kara ve deniz dağılımı- okyanus akıntıları)Bu durum kuzey yarım kürede karaların daha fazla olmasına bağlı olarak daha belirgindir. Karasallık, denizellik ve okyanus akıntılarının etkisiyle Termik ekvator Yer ekvatorundan sapmalar gösterir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  40. Sayfa
  DÜNYA TEMMUZ AYI İZOTERMİ Kuzey yarım küre güney yarım küreden daha sıcaktır. (Mevsim etkisi-güneş ışınlarının düşme açısı- eksen eğikliği) En sıcak yerler kuzey yarımkürede yengeç dönencesi civarındaki karaların iç kesimleridir.(dinamik alçalıcı hava hareketleri-nem azlığı) En soğuk yerler güney yarım kürede Antarktika kıtası üzerindedir. (Mevsim etkisi-güneş ışınlarının düşme açısı- eksen eğikliği)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  41. Sayfa
  DÜNYA OCAK AYI İZOTERMİGüney yarım küre kuzey yarım küreden daha sıcaktır. (Mevsim etkisi-güneş ışınlarının düşme açısı- eksen eğikliği) En sıcak yerler güney yarımkürede oğlak dönencesi civarındaki karaların iç kesimleridir.(dinamik alçalıcı hava hareketleri-nem azlığı) En soğuk yerler kuzey yarım kürede kutba yakın yerlerdeki karalar üzerindedir. (Mevsim etkisi-güneş ışınlarının düşme açısı- eksen eğikliği-karasallık)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  42. Sayfa
  Sıcaklığı Etkileyen Koşullara Örneklerstyle.visibility

  43. Sayfa
  Sinop’ta sıcaklığın Antalya’dan düşük olması?Enlemstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  44. Sayfa
  Türkiye’nin Norveç’ten sıcak olması?Enlemstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  45. Sayfa
  Erzurum’un Ankara’dan soğuk olması?Yükseltistyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  46. Sayfa
  Kars’ın indirgenmiş sıcaklığı ile gerçek sıcaklığı arasındaki farkın fazla olması?Yükseltistyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  47. Sayfa
  İzmir’deki yıllık sıcaklık farklarının Konya’dan az olması?Nem-Deniz etkisistyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  48. Sayfa
  Çöllerde günlük sıcaklık farklarının fazla olması?Nemstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  49. Sayfa
  Sibirya’da yıllık sıcaklık farklarının fazla olması?Karasallıkstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  50. Sayfa
  Karadeniz kıyılarında yıllık sıcaklık farklarının az olması?Nem-Deniz Etkisistyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  51. Sayfa
  Ekvatorda günlük ve yıllık sıcaklık farklarının az olması?Nem-Enlemstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  52. Sayfa
  Torosların aynı yükseltideki her iki yamacındaki bitki örtüsünün farklı olması?Bakıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  53. Sayfa
  Ekvatordan kutuplara bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması?Enlemstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  54. Sayfa
  Ekvatorda kalıcı karlara rastlanması?Yükseltistyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  55. Sayfa
  İsveç’teki kalıcı kar sınırının İtalya’dan alçakta olması?Enlemstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  56. Sayfa
  Bir dağın yamaçlarında yağmur yağarken zirvesinde kar yağması?Yükseltistyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  57. Sayfa
  İngiltere’nin batı kıyılarının aynı enlemdeki Kanada’nın doğu kıyılarından sıcak olması?Okyanus Akıntılarıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  58. Sayfa
  Sabahları sisin yoğun olması?Dünyanın eksen hareketistyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  59. Sayfa
  Kışın sisin yoğun olması?Dünyanın yıllık hareketistyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  60. Sayfa
  Akdeniz Bölgesinden Marmara Bölgesine doğruMaki sınırının alçalması?Enlemstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  61. Sayfa
  Akdeniz bölgesindeki dağların güney Yamaçlarında kar erimelerinin kuzey yamaçlara göre daha erken başlaması?Bakıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  62. Sayfa
  Türkiye’de buzulların oluşturduğu şekillere rastlanması?Yükseltistyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  63. Sayfa
  Normal koşullarda, günlük hava sıcaklığının en düşük olduğu zaman, Güneş’in doğma zamanıdır.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?Gündüzleri alınan ısının yetersizliğiYeryüzünün gece boyunca ısı kaybetmesiyleGeceleri atmosferde nem oranının artmasıylaGece-gündüz sıcaklık farkının artmasıylaE) Geceleri hava basıncının düşmesiylestyle.visibilityppt_xppt_y

  64. Sayfa
  Türkiye’de, Kuzey’den esen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürür, Güney’den esen rüzgarlar ise yükseltir.Bu gözlem, sıcaklıkla neyin ilişkisine örnek olabilir?A) Yer şeklinin B) YükseltininC) Boylamın D) Enlemin E) Basıncınstyle.visibilityppt_xppt_y

  65. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi, bakı etkisinin bir sonucu olarak, Güneş’e dönük yamaçlarda görülen bir durum değildir?Havanın daha sıcak olmasıOrman sınırının daha yüksek olmasıGüneşlenme süresinin daha uzun olmasıAynı tür bitkilerde olgunlaşma süresinin daha kısa olmasıE) Akarsu rejimlerinin daha düzenli olmasıstyle.visibilityppt_xppt_y

  66. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzünde sıcaklığın enleme göre değiştiğine bir örnektir?Çöllerin dönenceler çevresinde yer almasıSibirya’nın dünyanın en soğuk yerlerinden biri olmasıBitkilerin geniş yapraklılar ve iğne yapraklılar şeklinde kuşaklara ayrılmasıOkyanusların batı kıyısının genellikle doğu kıyılardan sıcak olmasıE) Kalıcı karların yüksek dağlar üzerinde yer almasıstyle.visibilityppt_xppt_y

  67. Sayfa
  Yukarıda iki kentin aylık ortalama sıcaklık grafiği verilmiştir.Bu kentlerin Kuzey Yarımküre’de yer aldığını söyleyebilmek için aşağıdakilerden hangisi kanıt gösterilebilir ?Sıcaklığın bütün yıl sıfır derecenin üstünde olmasıSıcaklığın en yüksek değerine yedinci ve sekizinci aylarda ulaşmasısıcaklık eğrilerinin yılda iki kez kesişmesiDördüncü ve onuncu ay sıcaklık değerlerinin birbirine yakın olmasıYedinci ve sekizinci ay sıcaklıklarının eşit olması◦CAylar1020301 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 style.visibilityppt_xppt_y

  68. Sayfa
  Atmosferde yol alan bir balonun sıcaklık değişim grafiği yanda verilmiştir.1050-5-10Atmosferde yükseldikçe her 100 metrede hava sıcaklığı 0,5 derece azaldığına göre, bu balonun yerden yüksekliğinin değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir ? YükseklikYolA)YükseklikYolB)YükseklikYolC)YükseklikYolD)YükseklikYolE)style.visibilityppt_xppt_y

  69. Sayfa
  Deniz düzeyinden yukarı çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu azaldığına göre, denizden yüksekliği fazla olan bir yerde aşağıdakilerden hangisi gözlenir ? Sıcaklığın fazla olmasıGökyüzünün kapalı olmasıSürekli rüzgar olmasıHavanın çabuk ısınıp soğumasıAtmosferde su buharının artmasıstyle.visibilityppt_xppt_y

  70. Sayfa
  Aşağıdaki haritada meridyenlerin an sıcak noktalarını birleştiren Termik Ekvator ile Yer Ekvator’u görülmektedirI. Okyanus akıntılarıII. Sürekli rüzgarlarIII.Bitki örtüsüIV.Karasallık Termik Ekvatoru, Yer Ekvatorundan sapmalar göstermesi;Etmenlerinden hangileri ile açıklanabilir ?I ve II B) I ve III C) I ve IV D)II ve III E) III ve IVYer Ekvatorustyle.visibilityppt_xppt_y

  71. Sayfa
  Aşağıdaki Dünya yıllık izoterm haritasında, Ekvator’dan kuzeye ve güneye gittikçe sıcaklıkların genellikle düştüğü görülmektedir.Haritada görülen bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?Dünya’nın ekseninin Ekvator’a dik olmasıDünya’nın ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru dönmesiGüneş ışınlarının düşme açışlarının farklı olmasıDönencelerden Ekvator’a doğru yıl boyunca rüzgar esmesiDünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olmasıstyle.visibilityppt_xppt_y

  72. Sayfa
  Aşağıdaki haritada gösterilen M noktasında yıllık sıcaklık ortalaması 17°C, N noktasında 9 °C, P noktasında 18 °C, R noktasında 15 °C’dir.Bu noktalardan M ile N, P ile R arasındaki yıllık sıcaklık farkını oluşturan başlıca etkenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir ?M – N P – R Bakı EnlemBitki örtüsü YükseltiYükselti EnlemYükselti BakıEnlem Bitki örtüsüstyle.visibilityppt_xppt_y

  73. Sayfa
  Yukarıda bir bölgenin izoterm haritası verilmiştir.Bu haritadaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz ?Düşük sıcaklık adacığı, kapalı izoterm eğrisiyle gösterilmiştir.İzoterm eğrileri birer derece aralıkla geçmektedir.X noktasından Y noktasına gidildikçe sıcaklık artmaktadır.Bir eğri üzerindeki her noktanın sıcaklık değeri aynıdır.Sıcaklık değerleri deniz seviyesine indirgenmiştir.style.visibilityppt_xppt_y

  74. Sayfa
  Yeryüzünden yükseldikçe, sıcaklık her 100 metrede 0,5 °C azalır. Deniz seviyesinde indirgenmiş sıcaklıklar bu ilkeden yararlanılarak hesaplanır.Aşağıdaki tabloda, beş merkezin aynı gün ve saatteki gerçek sıcaklıkları ile deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklıkları verilmiştir.MerkezGerçek Sıcaklık (°C)İndirgenmiş Sıcaklık (°C)I-10-5II-55III08IV512V612Tablodaki bilgilere göre, bu merkezden hangisinin yükseltisi en fazladır ?I B) II C) III D) IV E) Vstyle.visibilityppt_xppt_y

Atmosfer Videoları

 • 5
  2 yıl önce

  6dk'da ATMOSFERİN KATMANLARI

 • 2
  2 yıl önce

  10dk'da ATMOSFERIN ETKİLERİ

Atmosfer Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Atmosfer Ek Bilgileri

 • 4
  2 yıl önce

  Atmosfer Nedir?
  Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Atmosferin katmanları
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)